Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

[HOA BỈ NGẠN] PHONG LĂNG ĐỘ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK JX Bí Sử đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 Điều kiện tham gia

Chuyến thuyền (đặc biệt): 22:00 (hàng ngày)

Thời gian báo danh lên thuyền:  10 phút

Điều kiện báo danh:

Chuyến Đặc Biệt: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC báo danh Phong Lăng Độ

Vị trí: Tương Dương ( 199/201)

Chức năng: 

- Báo danh

- Nhận nhiệm vụ Thuỷ Tặc

- Di chuyển nhanh qua bờ Bắc - (Phí 5 Tiền đồng)


Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính

Vị trí: Bờ Bắc Phong Lăng Độ 

Chức năng: 

- Trả nhiệm vụ Thuỷ Tặc

- Di chuyển về bờ nam


Lệnh Bài Thủy Tặc

Nguồn gốc: 

- Mua tại shop hoạt động (tiền đồng) tại Lễ Quan: 03 Tiền đồng/vật phẩm

Công dung: Báo danh tham gia chuyến đặc biệt Phong Lăng Độ.

 Hướng dẫn tham gia

 Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

 Khi thuyền rời bến: Các nhân sĩ có thể PK lẫn nhau.

 Trong 30 phút đi thuyền:

Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm vật phẩm như các bản đồ luyện công và có tỷ lệ rơi Truy Công Lệnh.

Phút thứ 15, 20, 25 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.

Phút thứ 20 từ lúc rời bến
- Bến 1 Xuất hiện 03 Thủy Tặc [Đại] Đầu Lĩnh : 
Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.
Bến 2 Xuất hiện 02 Thủy Tặc [Đại] Đầu Lĩnh : Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.
Bến 3 Xuất hiện 01 Thủy Tặc [Đại] Đầu Lĩnh : Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến
 

Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.

Phần thưởng khi nộp Truy Công Lệnh: 01 Kinh Nghiệm Đơn (Phong Lăng Độ)

Cách di chuyển về lại bờ Nam:

Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí 200l).

Giải kẹt bằng Cẩm Nang Giang hồ

 

 Phần thưởng tiêu diệt "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"

Ngươi chơi tiêu diệt thành công "Thủy Tặc Đầu Lĩnh" sẽ nhận được các vật phẩm bên dưới:

Phần thưởng khi tiêu diệt
(ngẫu nhiên rơi ra)
Thiết La Hán
Thiên Sơn Bảo Lộ
Quế Hoa Tửu
Phúc Duyên Lộ

 Phần thưởng tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh"

Tiêu diệt thành công "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" toàn bộ người chơi xung quanh nhận : 10.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngươi chơi tiêu diệt thành công "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" sẽ nhận được các vật phẩm bên dưới:

NGƯỜI TIÊU DIỆT ĐƯỢC
(ngẫu nhiên nhận được ở Hành Trang)
Số lượng
Ngựa 80 random  1
Lệnh bài boss xanh ngẫu nhiên 5-10

 

Phần thưởng khi tiêu diệt
(ngẫu nhiên rơi ra)
Số lượng
Tẩy Tuỷ Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tiểu - Tẩy Tủy Kinh 1
Tiểu - Võ Lâm Mật Tịch 1
Bàn Nhược Tâm Kinh 1
Thiết La Hán 1
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) 1
Tử Thuỷ Tinh 1
Lam Thuỷ Tinh 1
Lục Thuỷ Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 1
Trang bị xanh cấp 10
(Ngẫu nhiên hệ và thuộc tính)
 

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật Phẩm Chức năng
Kinh Nghiệm Đơn (Phong Lăng Độ) Sử dụng nhận 3.000.000 kinh nghiệm (cộng dồn)
Giới hạn mỗi ngày sử dụng 3 viên

 

Lưu ý: Khi tham gia Bơi Thuyền sẽ KHÔNG bị bung pk.

Phần thưởng sẽ được cập nhật liên tục dựa theo tình hình máy chủ hiện tại!