Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

[HOA BỈ NGẠN] SỰ KIỆN: SÔI ĐỘNG CÙNG EURO 2024

  • Trang chủ
  • > [HOA BỈ NGẠN] SỰ KIỆN: SÔI ĐỘNG CÙNG EURO 2024

 

Sự kiện: SÔI ĐỘNG CÙNG EURO 2024
(4 năm một lần)

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra:

Sau bảo trì 13/06/2024 đến 00:01 - 24/06/2024 (tức hết ngày 23/06/2024 bước sang ngày 24/06/2024)

Đối tượng sử dụng: 

Nhân vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Đại Sự Lão Lão

Vị trí: Tương Dương (198/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Vỏ Bóng Vàng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 80 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu ép Bóng Vàng, Bóng Bạc

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024


Ruột cao su

Nguồn gốc: Nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quả Bóng Bạc" "Quả Bóng Vàng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024


Vỏ bóng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở Túi nguyên liệu

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quả Bóng Bạc" "Quả Bóng Vàng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024


Van bóng

Nguồn gốc:
- Đổi 50 điểm Tống Kim = 1 vật phẩm
- Đổi tại Quân Nhu Quan

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quả Bóng Bạc" "Quả Bóng Vàng" tại "Đại Sự Lão Lão"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024


Vỏ bóng Vàng

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Đại Sự Lão Lão"
01 Tiền đồng = 02 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Quả Bóng Vàng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Bóng vàng

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 "Ruột Bóng"
+ 1 "Vỏ Bóng"
+ 1 "Van Bóng"
1 Vỏ Bóng Vàng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 600.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm / 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn.


Bóng bạc

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 "Ruột Bóng"
+ 1 "Vỏ Bóng"
+ 1 "Van Bóng"
+ 2000 lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 400.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
-  Phúc Duyên lộ
-  Tiên Thảo Lộ (1h)

Lưu ý:- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 24/06/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm / 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn.

 Phần thưởng sử dụng:

[500] Quả Bóng Bạc
(Tổng sử dụng nhận: 200.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phúc Duyên Lộ
Tiên Thảo Lộ (1h)

 

[500] Quả Bóng Vàng
(Tổng sử dụng nhận: 300.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn  Đại lực hoàn 
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch - Tiểu Tẩy Tủy Kinh - Tiểu
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Phong vân phi tốc hoàn
Lệnh Bài Tống Kim Chiến Cổ
Thiên Sơn Bảo Lộ Túi danh vọng (1-5 điểm)
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Đại Thành Bí kíp 90 Quế Hoa Tửu
Bảo Rương Bí Kíp Lệnh Bài Boss Xanh
Mật tịch kỹ năng 90

 Thưởng sử dụng đạt mốc

[Max 2 Loại]
500 Quả Bóng Bạc & 500 Quả Bóng Vàng
01 Lễ Bao Kim Phong
100% nhận thêm 5 đến 10 lệnh bài Boss Xanh

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật phẩm Chức năng
Lễ Bao Kim Phong Sử dụng nhận 1 set Kim Phong vĩnh viễn (random option)
Võ Lâm Mật Tịch - Tiểu 10 mảnh sẽ ghép được 01 Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh - Tiểu 10 mảnh sẽ ghép được 01 Tẩy Tủy Kinh
Đại Thành Bí kíp 90 Sử dụng sẽ tăng skill 90 lên 20 cấp 
Mật tịch kỹ năng 90 Sử dụng tăng skill 90 lên 1 cấp