Tin tức

NHIỆM VỤ DÃ TẨU VÀ THƯỞNG MỐC

Mọi thắc mắc và lỗi game hãy liên hệ ngay Fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất: https://www.facebook.com/jxbisu.net

* Cập nhật thay đổi phẩn thưởng mốc 5000, 6000, 7000 sau bảo trì định kỳ 16:30 - 23/06/2020

Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
500 1 Bí kíp môn phái (Ngẫu nhiên)
1000 Trang bị Định Quốc (Ngẫu nhiên)
1500 Đại thành bí kíp 90 hoặc Đại thành bí kíp 120
2000 Tẩy Tủy Kinh
2500 Võ Lâm Mật Tịch
3000 Trang bị Định Quốc (Ngẫu nhiên)
4000 Trang bị An Bang (Ngẫu nhiên)
5000 Trang bị An Bang (Ngẫu nhiên)
6000 Ngẫu nhiên (áo Nhu Tình hoặc Ngọc bội Nhu Tình)
7000 Trang bị An Bang (Ngẫu nhiên)
8000 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên)
10.000 vạn lượng