Tin tức

NHIỆM VỤ DÃ TẨU VÀ THƯỞNG MỐC

Mọi thắc mắc và lỗi game hãy liên hệ ngay Fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất: https://www.facebook.com/jxbisu.net

*Mốc phần thưởng có thể thay đổi theo thời gian, Nếu có thay đổi sẽ được thông báo đến quý đồng đạo!