Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hệ Thống Anti Bảo Vệ Tài Khoản (Chống Hacker)

  • Trang chủ
  • > Hệ Thống Anti Bảo Vệ Tài Khoản (Chống Hacker)

JXBISU mở tính năng Bảo Vệ Tài Khoản chống hacker login account của mình trên máy tính khác. Yêu cầu quý đồng đạo khi tham gia Game đăng ký để bảo vệ cho chính mình.

 Cách sử dụng:

💥 Khi tính năng [Anti] đã được kích hoạt, tài khoản nhân vật đó chỉ có thể đăng nhập trên chính PC, Laptop đã đã cài đặt.

💥 Khi muốn đăng nhập tài khoản trên thiết bị PC, Laptop khác có thể Tắt [Anti] trên thiết bị PC, Laptop đã cài đặt trước đó.

💥 Có thể cài đặt bảo vệ tài khoản [Anti] cho nhiều nhân vật trên cùng thiết bị PC, Laptop.