JX BÍ SỬ - Võ Lâm Truyền Kỳ I

JX BÍ SỬ

Võ Lâm Truyền Kỳ I - Công Thành Chiến
Phiên Bản 2005 - Cân Bằng Môn Phái