Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

[HOA BỈ NGẠN] HỆ THỐNG BẢN ĐỒ LUYỆN CÔNG (Thu Phí)

  • Trang chủ
  • > [HOA BỈ NGẠN] HỆ THỐNG BẢN ĐỒ LUYỆN CÔNG (Thu Phí)

Ngoài các map train mặc định, máy chủ Hoa Bỉ Ngạn còn có hệ thống map train thu phí đầy đặc sắc xin giới thiệu đến quý anh em.

  HỆ THỐNG MAP

Hình ảnh Ghi chú

Trường bạch nam (Thu phí)

Đặc tính : PK tự do

Yêu cầu:
- Có sử dụng Thu Phí lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ

 


Trường bạch bắc (Thu phí)

Đặc tính : PK tự do

Yêu cầu:
- Có sử dụng Thu Phí lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ


Mạc cao quật (Thu phí)

Đặc tính : PK tự do

Yêu cầu:
- Có sử dụng Thu Phí lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ


Sa Mạc 3 (Thú phí)

Đặc tính : PK tự do

Yêu cầu:
- Có sử dụng Thu Phí lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ


Trường bạch nam (Hòa bình)

Đặc tính : Hòa bình

Yêu cầu:
- Có sử dụng Hòa Bình lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ


Trường bạch bắc (Hòa bình)

Đặc tính : Hòa bình

Yêu cầu:
- Có sử dụng Hòa Bình lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ


Mạc Cao Quật (Hòa bình)

Đặc tính : Hòa bình

Yêu cầu:
- Có sử dụng Hòa Bình lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ


Sa mạc 3 (Hòa bình)

Đặc tính : Hòa bình

Yêu cầu:
- Có sử dụng Hòa Bình lệnh

Lưu ý:
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
-
Xem thời gian còn có thể ở lại map bằng Cẩm Nang Giang Hồ


Mật Cốc 

Đặc tính : Riêng tư

Yêu cầu:
- Có sử dụng Mật Cốc lệnh

Lưu ý:
- Exp quái = 80% so với quái 90
- Tiền vạn + 30%
- Boss xanh + 30%
- Cần tổ đội 8 thành viên sử dụng Mật Cốc Lệnh để thiết lập Lô riêng
- Mỗi lần cập nhật lại thành viên tốn 50x/1 lần
- Xem thời gian còn có thể ở lại Mật Cốc bằng Cẩm Nang Giang Hồ