Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

[NỘI QUY] NGHIÊM CẤM KÉO XE - JXBISU

  • Trang chủ
  • > [NỘI QUY] NGHIÊM CẤM KÉO XE - JXBISU

[NỘI QUY] NGHIÊM CẤM KÉO XE - JXBISU

 1. Vi phạm kéo xe:

a. Trường hợp vi phạm

- Kéo trên 4 acc theo sau nhau ở các map train và map tính năng, trong đó có trên 4 acc ở trạng thái chiến đấu, đồ sát.

b. Hình thức xử phạt

- Vi phạm lần đầu: band 3 ngày tất cả acc theo sau nhau

- Vi phạm lần 2: band 7 ngày tất cả acc theo sau nhau

- Vi phạm lần 3: band vĩnh viên tất cả acc theo sau nhau

c. Trường hợp không vi phạm

- Hành động kéo trên 4 acc theo sau nhau nhưng chỉ có tối đa 1 acc f9, đồ sát thì không vi phạm

- Trên thuyền phong lăng độ chỉ còn 1 bang được phép theo sau nhau

 2. Vi phạm Tống kim

a. Trường hợp vi phạm

AFK : Treo máy không điều khiển từ 5 phút trở lên (gọi là AFK)

Post điểm : Làm mọi cách để cố tình chết liên tục để 1 đối tượng cụ thể hoặc phe đối địch hưởng lợi.

b. Hình thức xử lý AFK:

- Vi phạm lần đầu: Kích out khỏi chiến trường tống kim và band acc 1 ngày 

- Tái phạm lần 2: Kích out khỏi chiến trường tống kim và band acc 3 ngày

- Tái phạm lần 3: Kích out khỏi chiến trường tống kim và band acc 7 ngày

- Tái phạm lần 4 trở lên: Kích out khỏi chiến trường tống kim và band acc 30 ngày

b. Hình thức xử lý post điểm:

- Vi phạm lần đầu: Kích out khỏi chiến trường tống kim và band acc 3 ngày và xoá hết điểm TK

- Tái phạm lần 2: Kích out khỏi chiến trường tống kim và band acc 7 ngày và xoá hết điểm TK

- Tái phạm lần 3: Kích out khỏi chiến trường tống kim và band acc vĩnh viễn

 3. Tiếp nhận khiếu nại:

a. Kênh tiếp nhận khiếu nại: fanpage Jx Bí Sử - Võ Lâm PC hoặc đường dây nóng 077.9000.773

b. Bằng chứng tố cáo kéo xe là đoạn video rõ ràng, thấy được tên nhân vật, thể hiện hành vi vi phạm kéo xe (4, 5 điểm di chuyển)

c. Bằng chứng tố cáo vi phạm tống kim là video rõ ràng thể hiện rõ hành vi post điểm hoặc AFK trên 5 phút

d. Tất cả các video tố cáo chỉ có hiệu lực trong vòng 48h sau khi quay xong.

 4. Những lưu ý khác:

- Đã vi phạm thì không trình bày, bận việc gấp thì chấp nhận out acc chứ không theo sau người khác hoặc treo máy.

- Người nào cố tình theo sau người khác để họ vi phạm lỗi kéo xe, sau khi chúng tôi phân tích và tìm hiểu được thì chỉ band người cố tình đó.

- Thưởng nóng 200 tiền đồng cho người chơi tố cáo hành động phá game của người chơi khác

- Quy định có thể sửa đổi hoặc bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của server.

Mong các bạn chơi chơi fairplay để giữ gìn sân chơi chung. Trân trọng cảm ơn !