Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

THAY ĐỔI NGOẠI TRANG

Sau một thời gian điều chỉnh và chọn lọc 

JxBisu trình làng tính năng Ngoại Trang Đặc Sắc
 

Hình ảnh Ghi chú


Đá Ngũ Sắc          

Nguồn gốc: mua tại Kỳ Trân Cát

Tính chất:
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Dùng để thay đổi hình ảnh của trang bị 
- Đầu Khôi - Yêu cầu 1 viên 1 lần
- Y Phục - Yêu cầu 1 viên 1 lần

 

 THAY ĐỔI NGOẠI TRANG

- Để đổi ngoại hình trang bị chư vị đại hiệp vui lòng di chuyển đến Tương Dương 200/202 gặp NPC Dã Luyện Đại Sư để thay đổi ngoại hình trang bị (chư vị có thể xem trước hình ảnh trước khi đồng ý thay đổi)

- Khi thay đổi ngoại trang, Option sẽ không bị thay đổi, chỉ thay đổi hình ảnh hiển thị.